206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

electronichcm@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Vận chuyển

Toàn quốc (trả phí)

093 629 2319

Hotline tư vấn miễn phí

093 214 0397

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Các ký hiệu và biến số cần nhớ trong lập trình C

Các ký hiệu và biến số cần nhớ trong lập trình C

Mục tiêu

Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau:

 • Khái niệm từ khóa trong ngôn ngữ c
 • Các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ c
 • Cách ghi chú trong ngôn ngữ c
 • Đặt tên biến trong ngôn ngữ c
 • Khai báo biến trong ngôn ngữ c.
 • Phạm vi sử dụng biến trong ngôn ngữ c.

Nội dung

Từ khóa

Từ khóa là từ có ý nghĩa xác định dùng để khai báo dữ liệu, viết câu lệnh… Trong C có các từ khóa sau:

asm
break
case
cdecl
char
const
continue
default
do
double
else
enum
extern
far
float
for
goto
huge
if
int
interrupt
long
near
pascal
register
return
short
static
struct
signed
sizeof
switch
typedef
union
unsigned
void
volatile
while

» Các từ khóa phải viết bằng chữ thường

Tên

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, nó không những thể hiện rõ ý nghĩa trong chương trình mà còn dùng để xác định các đại lượng khác nhau khi thực hiện chương trình. Tên thường được đặt cho hằng, biến, mảng, con trỏ, nhãn… Chiều dài tối đa của tên là 32 ký tự. Tên biến hợp lệ là một chuỗi ký tự liên tục gồm: Ký tự chữ, số và dấu gạch dưới. Ký tự đầu của tên phải là chữ hoặc dấu gạch dưới. Khi đặt tên không được đặt trùng với các từ khóa.
Ví dụ 1 :

 • Các tên đúng: delta, a_1, Num_ODD, Case
 • Các tên sai:
3a_1
num-odd
int
del ta
f(x)
(ký tự đầu là số)
(sử dụng dấu gạch ngang)
(đặt tên trùng với từ khóa)
(có khoảng trắng)
(có dấu ngoặc tròn)

» Lưu ý: Trong ngôn ngữ C, tên phân biệt chữ hoa, chữ thường

Ví dụ 2 :

 • number khác Number
 • case khác Case (case là từ khóa, do đó bạn đặt tên là Case vẫn đúng)

Kiểu dữ liệu

Có 4 kiểu dữ liệu cơ bản trong C là: char, int, float, double.

STT Kiểu dữ liệu
(Type)
Kích thước
(Length)
Miền giá trị
(Range)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
unsigned char
char
enum
unsigned int
short int
int
unsigned long
long
float
double
long double
1 byte
1 byte
2 bytes
2 bytes
2 bytes
2 bytes
4 bytes
4 bytes
4 bytes
8 bytes
0 bytes
0 đến 255
– 128 đến 127
– 32,768 đến 32,767
0 đến 65,535
– 32,768 đến 32,767
– 32,768 đến 32,767
0 đến 4,294,967,295
– 2,147,483,648 đến 2,147,483,647
3.4 * 10–38 đến 3.4 * 1038
1.7 * 10–308 đến 1.7 * 10308
3.4 * 10–4932 đến 1.1 * 104932

Ghi chú

Trong khi lập trình cần phải ghi chú để giải thích các biến, hằng, thao tác xử lý giúp cho chương trình rõ ràng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ sửa chữa và để người khác đọc vào dễ hiểu. Trong C có các ghi chú sau: // hoặc /* nội dung ghi chú */
Ví dụ 3 :


Khi biên dịch chương trình C gặp cặp dấu ghi chú sẽ không dịch ra ngôn ngữ máy.
Tóm lại: đối với ghi chú dạng // dùng để ghi chú một hàng và dạng /* …. */ có thể ghi chú một hàng hoặc nhiều hàng.

Khai báo biến

1 Tên biến
Cách đặt tên biến như mục Tên
2 Khai báo biến
»Cú pháp

Kiểu dữ liệu Danh sách tên biến;

Danh sách tên biến: gồm các tên biến có cùng kiểu dữ liệu, mỗi tên biến cách nhau dấu phẩy (,), cuối cùng là dấu chấm phẩy (;).
* Khi khai báo biến nên đặt tên biến theo quy tắc Hungarian Notation
Ví dụ 3:

 • int ituoi; //khai báo biến ituoi có kiểu int
 • float fTrongluong; //khai báo biến fTrongluong có kiểu long
 • char ckitu1, ckitu2; //khai báo biến ckitu1, ckitu2 có kiểu char

Các biến khai báo trên theo quy tắc Hungarian Notation. Nghĩa là biến ituoi là kiểu int, bạn thêm chữ i (kí tự đầu của kiểu) vào đầu tên biến tuoi để trong quá trình lập trình hoặc sau này xem lại, sửa chữa… bạn dễ dàng nhận ra biến ituoi có kiểu int mà không cần phải di chuyển đến phần khai báo mới biết kiể.u của biến này. Tương tự cho biến fTrongluong, bạn nhìn vào là biết ngay biến này có kiểu float.

3 Vừa khai báo vừa khởi gán
Có thể kết hợp việc khai báo với toán tử gán để biến nhận ngay giá trị cùng lúc với khai báo.

Ví dụ 5 :

Khai báo trước, gán giá trị sau:


Vừa khai báo vừa gán giá trị:


Khai báo biến ngoài (biến toàn cục): Vị trí biến đặt bên ngoài tất cả các hàm, cấu trúc… Các biến này có ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình. Chu trình sống của nó là bắt đầu chạy chương trình đến lúc kết thúc chương trình.4 Phạm vi của biến
Khi lập trình, bạn phải nắm rõ phạm vi của biến. Nếu khai báo và sử dụng không đúng, không rõ ràng sẽ dẫn đến sai sót khó kiểm soát được, vì vậy bạn cần phải xác định đúng vị trí, phạm vi sử dụng biến trước khi sử dụng biến.

 • Khai báo biến trong (biến cục bộ): Vị trí biến đặt bên trong hàm, cấu trúc…. Chỉ ảnh hưởng nội bộ bên trong hàm, cấu trúc đó…. Chu trình sống của nó bắt đầu từ lúc hàm, cấu trúc được gọi thực hiện đến lúc thực hiện xong.

Keyword: Các ký hiệu và biến số cần nhớ trong lập trình C

HÃY KHÁM PHÁ THÊM NHỮNG SẢN PHẨM HOT NHẤT. HÃY Ở LẠI WEBSITE THÊM VÀI PHÚT

Electronic VN

Mỗi sản phẩm của chúng tôi là một kiệt tác, chúng tôi rất hân hạnh được là nhà cung cấp của bạn!