206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

electronichcm@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Vận chuyển

Toàn quốc (trả phí)

093 629 2319

Hotline tư vấn miễn phí

093 214 0397

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Cấu trúc lệnh Switch trong lập trình C

Cấu trúc lệnh Switch trong lập trình C

Lệnh switch cũng giống cấu trúc else if, nhưng nó mềm dẻo hơn và linh động hơn nhiều so với sử dụng if. Tuy nhiên, nó cũng có mặt hạn chế là kết quả của biểu thức phải là giá trị hằng nguyên (có giá trị cụ thể). Một bài toán sử dụng lệnh switch thì cũng có thể sử dụng if, nhưng ngược lại còn tùy thuộc vào giải thuật của bài toán.

Cấu trúc lệnh switch…case (switch thiếu)

Chọn thực hiện 1 trong n lệnh cho trước.

♦ Cú pháp lệnh

  • Từ khóa switch, case, break phải viết bằng chữ thường
  • Biểu thức phải là có kết quả là giá trị hằng nguyên (char, int, long,…)
  • Lệnh 1, 2…n có thể gồm nhiều lệnh, nhưng không cần đặt trong cặp dấu { }

♦ Lưu đồ

 

Khi giá trị của biểu thức bằng giá trị i thì lệnh i sẽ được thực hiện. Nếu sau lệnh i không có lệnh break thì sẽ tiếp tục thực hiện lệnh i + 1…Ngược lại thoát khỏi cấu trúc switch.

Ví dụ 1: Viết chương trình nhập vào số 1, 2, 3. In ra tương ứng 1, 2, 3 sao.
a. Viết chương trình


Nhap vao so 1, 2 hoặc 3: 2b. Kết quả in ra màn hình

**
_

Giờ bạn thử cho chạy lại chương trình và thử lại với: i = 1, i = 3, i = 0, i = 4 và quan sát và nhận xét kết quả

c. Bàn thêm về chương trình
Trong chương trình trên khi nhập vào i = 2 lệnh printf(“*”) ở dòng case 2 được thi hành, nhưng do không có lệnh break sau đó nên lệnh printf(“*”) ở dòng case 1 tiếp tục được thi hành. Kết quả in ra **.

– Không đặt dấu chấm phẩy sau câu lệnh switch.
Ví dụ: switch(i);
> trình biên dịch không báo lỗi nhưng các lệnh trong switch không được thực hiện.

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập vào tháng và in ra quý. (tháng 1 -> quý 1, tháng 10 -> quý 4)
a. Phác họa lời giải
Nhập vào giá trị tháng, kiểm tra xem tháng có hợp lệ (trong khoảng 1 đến 12). Nếu hợp lệ in ra quý tương ứng (1->3: quý 1, 4->6: quý 2, 7->9: quý 3, 10->12: quý 4).
b. Viết chương trình


Nhap vao thang: 4

Quy 2.
_

Bạn thử cho chạy lại chương trình và thử lại với: thang = 7, thang = 1, thang = 13, thang = -4
Quan sát và nhận xét kết quả

Cấu trúc lệnh switch…case…default (switch đủ)

Chọn thực hiện 1 trong n + 1 lệnh cho trước.
♦ Cú pháp lệnh

  • Từ khóa switch, case, break, default phải viết bằng chữ thường
  • Biểu thức phải là có kết quả là giá trị nguyên (char, int, long,…)
  • Lệnh 1, 2…n có thể gồm nhiều lệnh, nhưng không cần đặt trong cặp dấu { }

♦ Lưu đồ

 

Khi giá trị của biểu thức bằng giá trị i thì lệnh i sẽ được thực hiện. Nếu sau lệnh i không có lệnh break thì sẽ tiếp tục thực hiện lệnh i + 1…

Ngược lại thoát khỏi cấu trúc switch. Nếu giá trị biểu thức không trùng với bất kỳ giá trị i nào thì lệnh tương ứng với từ khóa default sẽ được thực hiện.

Ví dụ 3: Viết lại bài toán ở ví dụ 1


Nhap vao so 1, 2 hoặc 3: 3

_

Cho chạy lại chương trình và thử lại với:i = 1, i = 3, i = 0, i = 4
Quan sát kết quả

Trong chương trình trên. Nếu bạn nhập vào 1, 2, 3 sẽ in ra số sao tương ứng. Ngoài các số này chương trình sẽ in ra câu thông báo “Bạn phải nhập vào số 1, 2 hoặc 3”.

Ví dụ 4: Viết lại ví dụ 2

Nhap vao thang: 4

Quy 2.
_

Cho chạy lại chương trình và thử lại với: thang = 7, thang = 1, thang = 13, thang = -4
Quan sát kết quả

Trong chương trình trên. Nếu bạn nhập vào 1 đến 12 sẽ in quý tương ứng. Ngoài các số này chương trình sẽ in ra câu thông báo “Bạn phải nhập vào số trong khoảng 1..12”.

Cấu trúc lệnh switch lồng

Quyết định sẽ thực hiện 1 trong n khối lệnh cho trước.
♦ Cú pháp lệnh
Cú pháp là một trong 2 dạng trên, nhưng trong 1 hoặc nhiều lệnh bên trong phải chứa ít nhất một trong 2 dạng trên gọi là cấu trúc switch lồng nhau. Thường cấu trúc switch lồng nhau càng nhiều cấp độ phức tạp càng cao, chương trình chạy càng chậm và trong lúc lập trình dễ bị nhầm lẫn.
♦ Lưu đồ

Tương tự 2 dạng trên. Nhưng trong mỗi lệnh có thể có một (nhiều) cấu trúc switch ở 2 dạng trên.

Ví dụ 5: Viết chương trình menu 2 cấp

————————–

1. File
2. Edit
3. Search
Chon muc tuong ung: 1
————————–
MENU FILE
————————–
1. New
2. Open
Chon muc tuong ung: 2
Ban da chon chuc nang Open File
_

Cho chạy lại chương trình và thử lại với: mục chọn chức năng khác
Quan sát kết quả.
* Thêm các thành phần sau vào chương trình:
– Thêm mục Save vào menu File.
– Tạo menu Edit gồm 4 chức năng: Copy,Cut, Paste, Clear.
– Tạo menu Search gồm 2 chức năng: Find, Replace.
Chạy lại chương trình và thử với nhiều mục chọn khác nhau.
Quan sát kết quả.

HÃY KHÁM PHÁ THÊM NHỮNG SẢN PHẨM HOT NHẤT. HÃY Ở LẠI WEBSITE THÊM VÀI PHÚT

Electronic VN

Mỗi sản phẩm của chúng tôi là một kiệt tác, chúng tôi rất hân hạnh được là nhà cung cấp của bạn!