206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

electronichcm@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Vận chuyển

Toàn quốc (trả phí)

093 629 2319

Hotline tư vấn miễn phí

093 214 0397

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Nhập xuất dữ liệu trong C với hàm scanf và printf

Nhập xuất dữ liệu trong C với hàm scanf và printf

Mục tiêu

Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau:

 • Ý nghĩa, cách sử dụng hàm printf, scanf
 • Sử dụng khuôn dạng, ký tự đặc biệt, ký tự điều khiển trong printf, scanf.

Nội dung

Hàm printf

Cú phápprintf ("chuỗi định dạng"[, đối mục 1đối mục 2,…]);
» Khi sử dụng hàm phải khai báo tiền xử lý #include <stdio.h>

 • printf: tên hàm, phải viết bằng chữ thường.
 • đối mục 1,…: là các mục dữ kiện cần in ra màn hình. Các đối mục này có thể là biến, hằng hoặc biểu thức phải được định trị trước khi in ra.
 • chuỗi định dạng: được đặt trong cặp nháy kép (” “), gồm 3 loại:
  • Đối với chuỗi kí tự ghi như thế nào in ra giống như vậy.
  • Đối với những kí tự chuyển đổi dạng thức cho phép kết xuất giá trị của các đối mục ra màn hình tạm gọi là mã định dạng. Sau đây là các dấu mô tả định dạng:

%c : Ký tự đơn
%s : Chuỗi
%d : Số nguyên thập phân có dấu
%f : Số chấm động (ký hiệu thập phân)
%e : Số chấm động (ký hiệu có số mũ)
%g : Số chấm động (%f hay %g)
%x : Số nguyên thập phân không dấu
%u : Số nguyên hex không dấu
%o : Số nguyên bát phân không dấu
l : Tiền tố dùng kèm với %d, %u, %x, %o để chỉ số nguyên dài (ví dụ %ld)

+ Các ký tự điều khiển và ký tự đặc biệt

\n : Nhảy xuống dòng kế tiếp canh về cột đầu tiên.
\t : Canh cột tab ngang.
\r : Nhảy về đầu hàng, không xuống hàng.
\a : Tiếng kêu bip.
\\ : In ra dấu \
\” : In ra dấu ”
\’ : In ra dấu ‘
%%: In ra dấu %

Để làm rõ hơn ta sẽ đi vào một ví dụ đơn giản cho bài học đầu tiên về C

Ví dụ 1: in ra chuỗi “Bai hoc C dau tien – Electronicvn”

Bai hoc C dau tien – Electronicvn.Kết quả in ra màn hình sẽ như sau:

Ví dụ 2: Giả sử biến i có giá trị là 10


So ban vua nhap la: 10.Kết quả in ra màn hình sẽ như sau:

Ví dụ 3: Cho 2 số a và b có giá trị là 5 và 10. Tính tổng?


Tong cua 2 so 5 va 10 la 15.Kết quả in ra màn hình sẽ như sau:

 

Hàm scanf

Định dạng khi nhập liệu.
Cú phápscanf ("chuỗi định dạng"[, đối mục 1, đối mục 2,…]);
» Khi sử dụng hàm phải khai báo tiền xử lý #include <stdio.h>

 • scanf: tên hàm, phải viết bằng chữ thường.
 • chuỗi định dạng: được đặt trong cặp nháy kép (” “) là hình ảnh dạng dữ liệu nhập vào.
 • đối mục 1,…: là danh sách các đối mục cách nhau bởi dấu phẩy, mỗi đối mục sẽ tiếp
  nhận giá trị nhập vào.

Ví dụ 1: scanf(“%d%d”, &a, &b);
» Nhập vào 2 số a, b phải cách nhau bằng khoảng trắng hoặc enter.
Ví dụ 2: scanf(“%d/%d/%d”, &ngay, &thang, &nam);
» Nhập vào ngày, tháng, năm theo dạng ngay/thang/nam (20/12/2002)
Ví dụ 3: scanf(“%d%*c%d%*c%d”, &ngay, &thang, &nam);
» Nhập vào ngày, tháng, năm với dấu phân cách /, -,…; ngoại trừ số.
Ví dụ 4: scanf(“%2d%2d%4d”, &ngay, &thang, &nam);
» Nhập vào ngày, tháng, năm theo dạng dd/mm/yyyy.

Keyword: Nhập xuất dữ liệu trong C với hàm scanf và printf

HÃY KHÁM PHÁ THÊM NHỮNG SẢN PHẨM HOT NHẤT. HÃY Ở LẠI WEBSITE THÊM VÀI PHÚT

Electronic VN

Mỗi sản phẩm của chúng tôi là một kiệt tác, chúng tôi rất hân hạnh được là nhà cung cấp của bạn!