206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

electronichcm@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Vận chuyển

Toàn quốc (trả phí)

093 629 2319

Hotline tư vấn miễn phí

093 214 0397

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Cấu trúc vòng lặp while và do while trong C++

Cấu trúc vòng lặp while và do while

Trong bài này sẽ nói đến cấu trúc vòng lặp while và do while. Bao gồm các lưu đồ thuật toán và ví dụ mẫu, giúp bạn hiểu hơn về nguyên lý hoạt động của vòng lặp while và do while.

Cấu trúc vòng lặp while

Vòng lặp sẽ thực hiện lặp đi lặp lại khi biểu thức trong while còn đúng.

Ta có thể hiểu đơn giản: Trong khi biểu thức còn đúng thì làm lệnh, khi sai thì thoát

  • Biểu thức: có thể là một biểu thức hoặc nhiều biểu thức con. Nếu là nhiều biểu thức con thì cách nhau bởi dấu phẩy (,) và tính đúng sai của biểu thức được quyết định bởi biểu thức con cuối cùng.
  • Trong thân while (khối lệnh) có thể chứa một hoặc nhiều cấu trúc điều khiển khác.
  • Trong thân while có thể sử dụng lệnh continue để chuyển đến đầu vòng lặp (bỏ qua các câu lệnh còn lại trong thân).
  • Nếu biểu thức là một hằng khác không thì nó luôn đúng và vòng lặp diễn ra vô hạn. Muốn thoát khỏi vòng lặp while tùy ý có thể dùng các lệnh break, goto, return như với lệnh for.

Ví dụ: Nhập mật khẩu:

Vòng lặp thực hiện lặp lại cho đến khi biểu thức sai. Cấu trúc vòng lặp do while


Ta có thể hiểu đơn giản: Làm lệnh trong khi biểu thức đúng, hễ sai thì thoát.

Từ đây ta có nhận xét: vòng lặp while thì có thể không thực hiện lệnh nào nếu ngay từ ban đầu biểu thức sai, còn lệnh do while thì sẽ thực hiện lệnh ít nhất 1 lần dù biểu thức có sai ngay từ đầu.

  • Biểu thức: có thể là một biểu thức hoặc nhiều biểu thức con. Nếu là nhiều biểu thức con thì cách nhau bởi dấu phẩy (,) và tính đúng sai của biểu thức được quyết định bởi biểu thức con cuối cùng.
  • Trong thân do…while (khối lệnh) có thể chứa một hoặc nhiều cấu trúc điều khiển khác.
  • Trong thân do…while có thể sử dụng lệnh continue để chuyển đến đầu vòng lặp (bỏ qua các câu lệnh còn lại trong thân).
  • Muốn thoát khỏi vòng lặp do…while tùy ý có thể dùng các lệnh break, goto, return.

Ví dụ: Nhập mật khẩu

HÃY KHÁM PHÁ THÊM NHỮNG SẢN PHẨM HOT NHẤT. HÃY Ở LẠI WEBSITE THÊM VÀI PHÚT

Electronic VN

Mỗi sản phẩm của chúng tôi là một kiệt tác, chúng tôi rất hân hạnh được là nhà cung cấp của bạn!