206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

electronichcm@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Vận chuyển

Toàn quốc (trả phí)

093 629 2319

Hotline tư vấn miễn phí

093 214 0397

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Optional là gì? Tìm hiểu tất tần tật về Optional

Optional là gì? Tìm hiểu tất tần tật về Optional

Optional là gì? Tìm hiểu tất tần tật về Optional

Đã có nhiều người hỏi chúng tôi “Optional là gì?”. Thật ra Optional có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau trong từng trường hợp ví dụ như trong từ điển Anh – Việt hoặc trong chuyên ngành thì nó có ý nghĩa khác biệt với nhau. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Optional trong từng trường hợp nhé!

Optional trong tiếng Anh là gì?

Trong tính từ thì nó có nghĩa là: tùy ý, không bắt buộc, để cho chọn. Có thể hiểu là tự chọn một công việc hay làm một việc gì đó tùy ý.

Ex: formal dress is optional (lễ phục không bắt buộc)

Trong kỹ thuật chung được hiểu là không bắt buộc, được sử dụng để không ép buộc một việc gì cụ thể

Ex: optional word (từ không bắt buộc)

Trong tin học: tùy chọn, tùy ý, tín hiệu tùy chọn

Ex: an optional subject (môn học tùy chọn)

Bài viết liên quan

Optional trong lập trình là gì?

Trong ngôn ngữ lập trình thì Optional là khái niệm mới được giới thiệu, khi tiếp xúc với nó thì nhiều bạn còn chưa hiểu được và cảm thấy khó khăn với kiểu dữ liệu này. Optional thực chất là một kiểu dữ liệu, khi biến được định nghĩa với kiểu dữ liệu optional thì biến này có thể nhận giá trị hoặc không có giá trị nào tồn tại cho biết đó.

Ví dụ như như kiểu dữ liệu này:

let string :String= "123"

var convertToNumber :Int= Int(string)

Ở ví dụ này chúng ta khai báo biến “String” với kiểu dữ liệu dạng chuỗi String và biến “convertToNumber” với kiểu dữ liệu là số nguyên Interger. Ngoài ra chúng ta sử dụng hàm “Int” để chuyển đổi giá trị của string từ giá trị của chuỗi sang giá trị kiểu số.

Optional là gì? Tìm hiểu tất tần tật về Optional

Dưới đây là một số method của Optional mà bạn cần biết:

  • filter(Lambdas): method lọc, sẽ trả về nếu giá trị thỏa mãn điều kiện lọc (Predicate) và nếu ngược lại thì nó sẽ trả về empty Optional.
  • ifPresent(): trả về true nếu giá trị khác empty, còn ngược lại sẽ trả về false.
  • get(): nó sẽ trả về giá trị nếu khác empty và ngược lại thì throw NoSuchElementException.
  • orElse(T otherValue): trả về giá trị nếu khác empty và ngược lại thì trả về "otherValue".
  • orElseGet(Supplier otherMethod): trả về giá trị nếu giá trị khác empty và ngược lại thì trả về giá trị trả về của method "otherMethod" được gọi.
  • orElseThrow(Supplier exceptionSupplier): trả về giá trị nếu giá trị khác empty và ngược lại throw exception "exceptionSupplier".
  • map(Lambdas): trả về giá trị được map và convert tương ứng.

Chúng ta nên sử dụng Optional như một giá trị trả về của một phương thức nào đấy mà không thể chắc chắn dữ liệu trả về không null. Trong ngữ cảnh của Domain Driven Development, chúng ta chỉ nên sử dụng Optional như giá trị trả về của các service, repository hay utility method.

Như vậy chúng ta đã biết được Optional là gì đúng không nào, thật ra nó cũng không khó hiểu lắm bởi nó là một khái niệm mới nên còn lạ với mọi người. Như những gì chúng tôi đã giải thích trên đây thì chắc bạn cũng đã biết được một phân nào đó về Optional.

Keyword google search: Optional là gì? Tìm hiểu tất tần tật về Optional